Koragyermekkori esélyteremtés – Biztos Kezdet Gyermekház létrehozása Kömlőn

A kömlői Biztos Kezdet Gyerekház program célkitűzése a célcsoport személyiség- és komptenciafejlesztésén túl egy olyan inspiráló légkör kialakítása, ahová a helyiek szívesen és maguktól járnak, így tudjuk lemorzsolódási arányt minimalizálni, a fejlődési kedv maximalizálása mellett.

Projekt azonosító: EFOP-1.4.3-16-2017-00156

Támogatás összege: 39 996 482 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt várható befejezési dátuma: 2022.03.31.

A fejlesztendő Hevesi járásban fekvő Kömlő, egyike az észak-magyarországi régió leghátrányosabb helyzetűnek minősülő településének. A többségében romák lakta Kömlőn a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya megközelíti a 90%-ot, mely e hátrányos helyzetű járásban is kiemelten súlyos mutatószám.

A jelenkori Magyarország egyik legsúlyosabb társadalmi problémáját az jelenti, hogy egyre növekszik a mélyszegénységben élők száma és területi koncentrációja. Ez egy többdimenziós jelenség, amely megmutatkozik többek között a nagyon alacsony képzettségben és foglalkoztatottságban, az ebből következő súlyos megélhetési zavarokban, kihat az elemi lakhatási, táplálkozási körülményekre, az érintettek egészségi állapotára, stigmatizál és kirekesztéshez vezet. Mindez együtt szükségszerűen eredményezi az újratermelődés, a generációkra történő átörökítés magas valószínűségét.

A Biztos Kezdet Gyerekház létrejötte és megfelelő működése vissza nem térő lehetőség a szocio-kulturális hátrányok újratermelődésének megállítására, valamint a már meglévő, szülők által hordozott hátrányok kompenzálására. A gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató foglalkozások elérhetővé tétele, a szülői kompetenciák erősítése, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek együttes támogatása megállíthatja a további társadalmi leszakadást és utat mutathat egy megújult közösség létrehozása felé.

E célok elérése érdekében a 0-3 éves célcsoport számára koragyermekkori fejlesztést, és képesség-kibontakoztató foglalkozásokat teszünk lehetővé; biztosítjuk az eddig hiányzó házi gyermekorvosi rendelést heti rendszerességgel, továbbá az eltérő fejlődésű gyerekek számára a Gyerekházban biztosítjuk a szakemberhez való hozzáférést és konzultációs lehetőséget.

A szülők számára személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint preventív célú programokat szervezünk, úgy, mint: gazdálkodási ismereteket bővítő témanapok, háztartásvezetést és háztáji gazdálkodást támogató klubfoglalkozások, álláskeresést, továbbtanulást elősegítő workshopok, valamint egészségfejlesztési és preventív előadások. A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítéséért a Gyerekház szakmai megvalósítói, és mindennapi munkájukat támogató nevelési program, kompetenciafejlesztő kiadványok, valamint e-learning tananyagok fognak felelni.

A Védőnői beszámoló szerint 2015-ben Kömlőn a 29 élve születés mellett összesen 33 terhesség-megszakítás történt, ez a térségben Heves város után a legnagyobb szám, ezért Gyerekház szolgáltatásai közt – a fentieken túl – baba-mama klubot és a kamaszlányok számára önismereti csoportfoglalkozásokat indítunk, melyek kiemelt célja a kömlői HEP intézkedési tervével összhangban a tudatos családtervezésben való segítségnyújtás.

A Gyerekház délelőtti nyitva tartási ideje alatt a gyermekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezés biztosítunk, továbbá mosási, valamint tisztálkodási lehetőséget biztosítunk az arra rászoruló kisgyermeket nevelő családoknak.

A támogatást igénylő Önkormányzat a Gyerekház megfelelő működése érdekében, már annak elindítása előtt együttműködési megállapodások kötött gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival, a helyi szakemberekkel, valamint a térségi család- és gyermekvédelmi szolgálattal.