Jogi nyilatkozat

1. Alapelvek

–  Az oldal összhangban áll az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, valamint az adatbázisok jogi védelméről szóló 96/9/EK Irányelv rendelkezéseivel.

–   Elemei: szerzői jogvédelmi nyilatkozat, felelősség kizáró nyilatkozat, személyes adatvédelmi nyilatkozat

2. Főbb tartalmi elemek

–   Az Együtt Európáért Alapítvány (EEA) honlapjának, illetve weboldalainak megtekintésével a felhasználó (látogató) elfogadja az EEA jelen nyilatkozatban meghatározott feltételeit.

Szerzői jogvédelmi nyilatkozat:

–  A honlap teljes tartalmának – különösen a weboldalakon megjelenő szövegek, képek, grafikák, információk egyéb anyagok – felhasználása, hasznosítása forrásmegjelöléssel engedélyezett oly módon, hogy a felhasználó a felhasználás során a felhasznált adatok adattartalmát nem módosíthatja.

–  Tilos a tartalom egészét vagy bármely elemét kereskedelmi célra, üzleti vagy azzal összefüggő célra bármely módon és formában felhasználni, hasznosítani, átruházni vagy rendelkezni vele.

Felelősség kizáró nyilatkozat:

–   A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, megjelölés vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál.

–   A weboldalakon megjelenő információk és adatok felhasználása kizárólag a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történhet.

–   Az Együtt Európáért Alapítvány rendszeresen gondoskodik a honlapon megjelenő adatok és információk frissítéséről, azonban azok teljessége, helyessége, illetve pontossága tekintetében nem vállal felelősséget.

–   Az Együtt Európáért Alapítvány nem felel a weboldalain harmadik személyek által közzétett adatokért, információkért.

–  Az EEA nem felel azokért a károkért, amelyek a weboldalak használatával kapcsolatban, azok használatából vagy a weboldalak nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, az információtovábbítás esetleges késedelméből, számítógépes vírus vagy más rosszindulatú kódból, az adatátviteli rendszer hibájából, az adatok illetéktelen megváltoztatásából vagy más hasonló okokból keletkeznek.

Személyes adatvédelmi nyilatkozat:

–  Azzal, hogy a felhasználó az EEA részére bármely személyes adatát akár a weboldalak használatával, akár e-mailben a honlapon feltüntetett e-mail címre megküldi, feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot az EEA a hozzájárulás kifejezett visszavonásáig, illetve az adatkezelés céljának megszűnéséig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított öt évig kezelje.

–                    A regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.

–  A regisztrált felhasználónak megvan a joga, hogy ezeknek az információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse.

–  A hírlevélre jelentkezőknek csak a kért hírlevelet fogjuk elküldeni. Előfordulhat, hogy a kért hírlevélen túl speciális riportokat is küldünk a felhasználók számára, melyek azonban mindig pusztán ismeretanyagok, és nem reklám illetve kereskedelmi anyagok.

–  Kérelem esetén az Együtt Európáért Alapítvány 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy esetlegesen kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. E tájékoztatás ingyenes.

–  Az EEA a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot – adatkezelés céljából – továbbították.

–  Amennyiben a felhasználónak a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatunkkal kapcsolatosan további kérdése lenne megkérjük, hogy, keressen fel minket a következő elérhetőségünkön: info@egyutteuropaert.eu

Jogi nyilatkozat letöltése