Nemzetközi kapcsolatok

Az Alapítvány szoros együttműködést alakított ki az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal, amelynek fő feladata az európai intézmények és a „szervezett civil társadalom” közötti összeköttetés biztosítása. A Bizottság tevékenységeinek folyamatos figyelemmel követésével és véleményezésével igyekszik az Alapítvány a fő célját, a sikeres EU tagságot előmozdítani. Mivel az EEA tevékenységei között központi szerepet tölt be a fejlesztéspolitika, ezért a Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletével fenntartott kapcsolat és szoros együttműködés kiemelkedő helyen szerepel az Alapítvány nemzetközi kapcsolatai között. Az Alapítvány célja nemzetközi téren egy olyan együttműködési hálózatot kialakítani a régi és új EU-tagállamok non-profit szervezeteinek részvételével, amelynek keretében lehetőség nyílik tapasztalatcserére, illetve közös projektek megvalósítására. Az Alapítvány lehetőséget nyújt a partnerszervezetek munkatársainak arra, hogy kutatócsere-programok révén néhány hetet Magyarországon töltve megismerkedhessenek az EEA munkájával, hozzájárulva ezzel a későbbi sikeres együttműködéshez.

Tanulmányok, elemzések készítése

Az EEA fő feladatának tekinti, hogy tanulmányok, elemzések készítésével elősegítse az alapítvány céljainak megvalósítását. Az EEA rendszeresen, periodikus jelleggel készít tanulmányokat, elemzéseket a hazai társadalom, a közélet fejlesztésének céljából. A tanulmányok, publikációk célja nemcsak az, hogy Magyarországot közelítse a fejlett EU-tagállamokhoz, hanem az is, hogy a hazai közéletet és társadalmat is közelebb vigye az Európai Unióhoz. A tanulmányok, elemzések egyúttal lehetőséget teremtenek a fiatal kutatók számára, hogy megmutassák tehetségüket a köz érdekében, s egyúttal publikációs lehetőséghez is jussanak. A tanulmányok tudományos, szakmai színvonalát a Mentorok Tanácsa garantálja, aki egyúttal folyamatosan segítik a fiatal kutatók munkáját. Az EEA törekszik arra, hogy az elért kutatásokat, tudományos eredményeket egyrészt nyomtatott formában, másrészt elektronikus úton minél szélesebb körben hozzáférhetővé tegye.

Kutatás

A kutatás és a fejlesztés, valamint az innováció a hazai társadalom építőköve. Ez igaz nemcsak a természettudományokra, hanem a társadalomtudományokra is egyaránt. Számos olyan terület van ma hazánkban, ahol jelentős hiányosságok mutatkoznak a kutatás terén, és ez különösen igaz a társadalomtudományok vonalán. Megállapíthatjuk, hogy hiányzik számos átfogó, hosszú távra szóló, társadalompolitikai stratégia kialakítására vonatkozó tanulmány, elemzés hazánkban.
Az EEA célja, hogy olyan kutatásokat elkészítésére vállalkozzon, olyan kutatásokat támogasson, vegyen bennük rész, amely kutatások eredményeit a gyakorlatban is fel lehet majd használni a hazai társadalom és gazdaság fejlesztése céljából és ezáltal elősegítsük azt, hogy Magyarország a fejlett EU-tagállamok szintjére tudjon emelkedni. Az EEA célja, hogy az aktuálpolitikai igényektől elrugaszkodva, rendszerszemléletben gondolkodva, hosszú távú kutatási stratégiát alakítson ki, amely segítségével elő lehet mozdítani az ország hosszú távú, fenntartható fejlődését.

Oktatás, képzés

Szervezetünk több képzési és oktatási programban is részt vesz. Elsősorban az innovatív kezdeményezéseket céloztuk meg, ezzel is hozzájárulva a hazai közép- és felsőoktatás rendszerének fejlesztéséhez. Ennek keretében több felsőoktatási intézménnyel és ezekhez tartozó szakkollégiumokkal és kutatóhelyekkel alakítottunk ki partnerségi kapcsolatot szinte minden tudományterületet lefedve. Célunkként fogalmaztuk meg továbbá ezen területen a hazai tehetségek gondozását, amelyben alapítványunk különböző ösztöndíjprogramokkal segíti a fiatalokat.