A társadalmi felzárkózás kulcsa – Biztos Kezdet Gyermekház létrehozása Pélyen

A pélyi Biztos Kezdet Gyerekház kialakítására irányuló projektet Pély Község Önkormányzata és a járásban több telephellyel is rendelkező Együtt Európáért Alapítvány együttműködésben valósítja meg.

Projekt azonosító: EFOP-1.4.3-16-2017-00157

Támogatás összege: 39 983 782 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt várható befejezési dátuma: 2022.05.29.

 

Az Önkormányzat kötelezettségeihez és lehetőségeihez mérten támogatja a község lakóit, eleget téve alapszolgáltatási kötelezettségeinek, azonban ezeken felül, többletszolgáltatást (pl. házi gyermekorvos, baba-mama klub, prevenciós előadások) erőforrás híján már nem tud biztosítani, mellyel párhuzamosan a település egyre fokozódó leszakadása látszik. Ahhoz, hogy ezt a leszakadási tendenciát megállítsa, a térségben aktívan működő konzorciumi partnerével együttműködésben az Önkormányzat támogatási kérelmet nyújt be Gyerekház létrehozására.

A 2007 óta országos szervezetként működő Együtt Európáért Alapítvány egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy aktívan közreműködjön a jövő generációjának felnevelésében. Az Alapítvány korábbi informális nevelési, oktatási tevékenysége során jelentős számú hátrányos helyzetben élő gyereket, fiatalt, és fiatal szülőt vont már be sikerrel programjaiba.

A fejlesztendő Hevesi járásban fekvő Pély község, egyike az észak-magyarországi régió leghátrányosabb helyzetűnek minősülő településének. Az LHH-s településen rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek aránya a 2013. évi adatok alapján 64% volt. A jelenkori Magyarország egyik legsúlyosabb társadalmi problémáját, hogy egyre növekszik a mélyszegénységben élők száma, és területileg egyre koncentráltabb, így az onnan való kiszakadás egyre nehezebb. Ez egy többdimenziós jelenség, amely megmutatkozik az alacsony képzettségben és foglalkoztatottságban, az ebből következő megélhetési zavarokban, és kihat az elemi lakhatási, táplálkozási körülményekre, az érintettek egészségi állapotára is. Mindez együtt szükségszerűen eredményezi az újratermelődés, a generációkra történő átörökítés magas valószínűségét.

A Gyerekház létrejötte és megfelelő működése vissza nem térő lehetőség a szocio-kulturális hátrányok újratermelődésének megállítására, valamint a már meglévő, szülők által hordozott hátrányok kompenzálására. A gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató foglalkozások elérhetővé tétele, a szülői kompetenciák erősítése, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek együttes támogatása megállíthatja a további társadalmi leszakadást és utat mutathat egy megújult közösség létrehozása felé.

E célok elérése érdekében a 0-3 éves célcsoport számára koragyermekkori fejlesztést, és képesség-kibontakoztató foglalkozásokat teszünk lehetővé; továbbá biztosítjuk az eddig hiányzó házi gyermekorvosi rendelést heti rendszerességgel.

Mélyszegénységben élő családok esetében visszatérő probléma, hogy az eltérő fejlődésű, fejlesztésre szoruló gyermekeket valamilyen oknál fogva (pl. utazási probléma) nem tudják, vagy nem akarják specialistához vinni, ezért a Gyerekház szolgáltatásai között szeretnénk biztosítani a szükség szerinti szakemberhez való hozzáférést és konzultációs lehetőséget.

A szülők számára személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint preventív jellegű programokat szervezünk, úgy, mint: gazdálkodási ismereteket bővítő témanapok, háztartásvezetést és háztáji gazdálkodást támogató klubfoglalkozások, álláskeresést, továbbtanulást elősegítő workshopok, valamint egészségfejlesztési és preventív előadások. A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítéséért a Gyerekház szakmai megvalósítói, és mindennapi munkájukat támogató nevelési program, kompetenciafejlesztő kiadványok, valamint e-learning tananyagok fognak felelni.

A Védőnői beszámoló szerint 2015-ben Pélyen a 12 élve születésből 3 koraszülés volt, mely a magyarországi 8-10%-os koraszülési arányt messze meghaladja, ezért a preventív előadások és családi csoportfoglalkozások mellett a Gyerekházban havi rendszerességgel baba-mama klubot kívánunk tartani a várandósok megfelelő felkészítése céljából.

A pályázati Felhívás előírásainak elegét téve a Gyerekház délelőtti nyitva tartási ideje alatt a gyermekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezést biztosítunk, továbbá mosási, valamint tisztálkodási lehetőséget az arra rászoruló kisgyermeket nevelő családoknak.

Az Önkormányzat és az Együtt Európáért Alapítvány megfelelő pályázati tapasztalatokkal rendelkezik így a projektmenedzsmentben biztosított a megfelelő szakemberek rendelkezésre állása. A támogatást igénylő Önkormányzat a Gyerekház megfelelő működése érdekében, már annak elindítása előtt együttműködési megállapodások kötött a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival, helyi szakemberekkel, valamint a térségi (hevesi) család- és gyermekvédelmi szolgálattal.

A pélyi Biztos Kezdet Gyerekház célkitűzése a célcsoport személyiség- és komptenciafejlesztésén túl egy olyan inspiráló légkör kialakítása, ahová a helyiek szívesen és maguktól járnak, így tudjuk a lemorzsolódási arányt minimalizálni, a fejlődési kedv maximalizálása mellett.