Lehetőség, Egészség, Közösség”-komplex térségi felzárkózás Tolna és környékén

Jelen projekt az alapja annak a Tolna Város vezetésével létrejött térségi komplex felzárkóztatási és humán szolgáltatás fejlesztési tevékenység- és programsorozatnak, amely primer és szekunder kutatáson alapuló társadalmi bázisát a Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv adja. A Konzorciumi formában megvalósuló térségi kezdeményezés 5 település (Tolna, Fadd, Bogyiszló, Sióagárd, Fácánkert) és egy helyi beágyazottságú, de országos civil szervezet közös projektjeként valósul meg.

Projekt azonosító: EFOP-1.5.2-16-2017-00027

Támogatás összege: 249 722 260 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt várható befejezési dátuma: 2020.01.01.

Projektünk tevékenységei, programjai, innovatív megoldásai 4, a térségben feltárt problémára kívánnak komplex és a projekt időszakon jóval túlmutató választ adni:

  • Folyamatos népességcsökkenés és elvándorlás. A KSH adatai szerint 2000 és 2015 között átlagosan 13,9 %-al csökkent a támogatási kérelemben szereplő települések lakosságszáma. A legmagasabb csökkenés 2000-ről 2015-re Fácánkerten mérhető, itt 6 %-os csökkenés. Ennek a tendenciának a megállítása komplex beavatkozást igényel mind a helyi életminőség és életszínvonal, a munkapiaci egyensúly mind pedig az egészséges életszemlélet tekintetében, hiszen két dologra vezethető vissza: NINCS LEHETŐSÉG ÉS NINCS EGÉSZSÉG vagyis a népességcsökkenést okozó elvándorlás a helyi lehetőségek hiányát az egészséges szemlélet (fizikai egészségi állapot, egészséges családszemlélet és gyerekvállalási hajlandóság) hiánya pedig a szociális alapú népességcsökkenést jelzik.
  • A szociális és munkaerő piaci szempontból hátrányos helyzetűek magas aránya. A térségben több településen magas a statisztikailag hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok aránya, ezt jelzik számunkra a térségi statisztikai adatok. Azonban a statisztika lényegesen árnyaltabb képet mutat a valóságnál: A mélyszegénységben élők, az égészség vagy mentális okokból hátrányos helyzetűek, a gyermeküket egyedül nevelők, a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek (képzettség hiánya, lelki okokra visszavezethetőelhelyezkedési problémák, kisgyermekes szülők munkahelyi problémái, etc) aránya, számuk és lehetőségeik feltérképezése komplex, térségi beavatkozást igényel.
  • A humán erőforrás hiánya és a szakemberek elvándorlása és a meglévő szakemberek túlterheltsége, amely probléma megoldása nélkül a térség felzárkóztatása lehetelten.
  • Az aktív közösségek eltűnése, közösségi, programok, kezdeményezések csökkenése. A járásközponti településen, Tolnán, de a térség kisebb településein még inkább jellemző a valódi közösségi élet lassú megszűnése. A régi hagyományokra épülő néptánckörök, kézműves klubok az idősebb generáció kihalásával lassan eltűnnek. A fiatalok az ún „Z” és „Y” generáció tagjai valódi közösségek helyett virtuális közösségekben, facebook csoportokban vagy blog bejegyzések üzenő falán komunikálnak, közösségi aktivitásuk csökken, civil szervezetben, helyi szerveződésekben nem vesznek részt, közösségi tereket, főként a kistelepüléseken nem látogatják. A helyi rendezvények pénz és program ötletek hiányában „falunapi szintre” csökkenek, elvesztve a valódi közösségi szerepüket, amely egykoron a településeken élők életét felvirágoztatta. Hiányzik a tartalmas program, az érdekfeszítő ismeretterjesztés, a puszta szórakozáson túlmutató valódi kulturális program. Az aktív közösségi élet pozitív attitűdje pedig elősegítheti a helyben maradást, helyi hagyományok erősebb ápolását, a közösségi kompetenciák (kommunikáció, megértés, önkifejezés, stb) pedig munkaerőpiaci szempontból is jelentőséggel bírnak.

A fenti problémák komplex megoldására tesz kísérletet jelen projekt, amely az 5 településen kívül konzorciumi szinten is bevonta a tolnai telephellyel is rendelkező Együtt Európáért Alapítványt, amely immár évek óta tevékenykedik országos szinten is a fiatal és hátrányos helyzetű közösségek társadalmi szerepvállalásának erősítése céljából.

A projektben nemcsak a rendezvények, kompetenciafejlesztő programok, munkahelyteremtő, munkahelymegtartó és önkéntességet népszerűsítő előadások – sikeres és a lakosság jelentős részét elérő megvalósítására törekszünk, hanem olyan újszerű módszerek alkalmazására, amelyek akár a pályaválasztást, a térség munkapiaci problémáit innovatív módon kezelik. Ilyen akár a térségi álláskereső adtabázis létrehozása, az online szívességi bank applikáció, az egyéni mentorálás innovatív módszerei és sorolhatnánk. A projekt kiemelt figyelmet fordít arra, hogy tevékenységei ne csak a projekt időszakra korlátozódjanak. A számos innovatív tartalmú munkahelyi felzárkózást, helyi kötődést, egészséges életre vezetést segítő kiadvánnyal, online megoldással nemcsak az a célunk, hogy kiegészítsük szakmai programjainkat, hanem, hogy hosszú távú és a projekt időszak után is használt és fenntartató produktumot állítsunk elő.