Bejelentési segítség a Nyugat-nógrádi térség lakosai számára

Bejelentési segítség a Nyugat-nógrádi térség lakosai számára

Hol jelenthető be az illegálisan elhelyezett hulladék?

 A „szennyező fizet” elve szerint a hulladékot termelő,a hulladék birtokosa vagy a hulladékká vált termék gyártója felelős a hulladék kezeléséért és a hulladékgazdálkodás költségeinek a megfizetéséért.

Egy adott ingatlanon elhelyezett hulladék kezeléséért, szállításáért az felel, akié a hulladék, vagy akinek a birtokába került. Magyarán, ha sikerül azonosítani pl. a hulladékból, hogy kihez tartozhat, akkor őt lehet felelősségre vonni (mint hulladéktulajdonost), viszont ha nem, akkor bizony az ingatlan használójára (általában tulajdonosára vagy bérlőjére) hárul a felelősség, hiszen ő vált a hulladék birtokosává, amikor bedobták a kertjébe a hulladékot.

A közterületen elhagyott hulladékért ugyanez a felelősségi logika, ám ha nem találják az eredeti termelőt, tulajdonost vagy birtokost, akkor a települési önkormányzat köteles az elszállításról gondoskodni a közszolgáltató vagy más gazdálkodó szervezet útján.

A polgárjogi felelősség körében birtokháborítási eljárás indítható, pl. ha a szomszéd által felhalmozott hulladék büdös, vagy szennyezi az én ingatlanomat is. Az eljárás lefolytatására a jegyző rendelkezik hatáskörrel.

A 2012. évi II. törvény 196. paragrafusa szerint “Aki települési hulladékot a közterületen engedély nélkül lerak, elhelyez vagy nem a kijelölt lerakóhelyen rak le vagy helyez el, szabálysértést követ el.”

 A Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény) 248. paragrafusából: “(1) Aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, engedély nélkül lerak vagy az engedély kereteit túllépve hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve hulladékkal más jogellenes tevékenységet végez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt a hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra követik el. (3) Aki a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt az (1) bekezdésben meghatározott esetben egy évig, a (2) bekezdésben meghatározott esetben két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

A KÖZTERÜLETEKEN illegálisan elhelyezett hulladékot a helyi Önkormányzatnál kell bejelenteni.

Bejelentés:

Drégelypalánk, Rákóczi út 1, 2646

Telefon:  06 35 367 199