Együtt az egészséges táplálkozásért – egészséges életmódot és táplálkozást segítő programok a Tereskei Általános Iskolában

A PROJEKT EGY OLYAN AKTÍV IDŐSZAKOT ÖLEL FEL, AMELY SORÁN SZEMLÉLETFORMÁLÓ ÉS ISMERETTERJESZTŐ PROGRAMOK TUCATJA, DIETETIKAI SZAKTANÁCSADÁS, ÉS AZ ÉTKEZÉS TÁRGYI KÖRÜLMÉNYEINEK A LÁTVÁNYOS JAVULÁSA REMÉNYEINK SZERINT OLYAN SZEMLÉLETVÁLTOZÁST IDÉZ ELŐ, AMELY KIHAT A PROJEKTEN TÚLI IDŐSZAKRA ÉS BEÉPÜL AKÁR A PROJEKTBEN RÉSZT VETT GYEREKEK KÉSŐBBI SZEMÉLYISÉGÉBE.

Projekt azonosító: EFOP-1.8.5-17-2017-00360

A támogatás összege: 19 945 822 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezési dátuma: 2019.08.31.

A SZERVEZETÜNK RÉGÓTA EGYÜTTMŰKÖDIK A TERESKEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁVAL. AZ 1945-ÓTA MŰKÖDŐ ISKOLÁBA 97 FŐ TANULÓ JÁR. AZ EGYIK LEGKISEBB NÓGRÁDI ISKOLA EGYBEN A TÉRSÉG LEGHÁTRÁNYOSABB HELYZETŰ OKTATÁSI INTÉZMÉNYE IS. A GYEREKEK NAGYRÉSZE HÁTRÁNYOS HELYZETŰ, TÖBB MINT 90%-A PEDIG ROMA SZÁRMAZÁSÚ. A GYERMEKEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA A JÁRÁSI ÁTLAGOT SEM ÉRI EL, TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSAIK PEDIG ELMARADOTTAK, A TÉRSÉGBEN A HALÁLOZÁSI ARÁNY ÉS A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK ARÁNYA KIMAGASLÓ. A GYERMEKEK EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ISMERETEKKEL TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA ELENGEDHETETLEN, JELEN PROJEKT PEDIG KIVÁLÓ ALKALOM AZ EHHEZ KAPCSOLATOS INFRASTRUKTÚRA MEGTEREMTÉSÉRE.

PROJEKTÜNK CÉLKITŰZÉSEI AZ ALÁBBI ISMERETEKKEL, KOMPETENCIÁKKAL ELLÁTNI A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓINKAT:

  • Csapvízfogyasztás népszerűsítése a palackozott, környezetet terhelő vízzel szemben
  • Egészséges alapanyagok használatának a népszerűsítése,
  • A táplálkozási szokásokban bekövetkező szemléletváltás
  • A vitaminok, tápanyagok hatásmechanizmusának a megfelelő ismerete
  • A helytelen táplálkozás megelőzése érdekében prevenciós ismeretek átadása (milyen betegségek okozója lehet a helytelen táplálkozás)
  • személyre szabott dietetikus szaktanácsadás
  • Az intézményi étkezés tárgyi körülményeinek a javítása

A projekt során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a projekt végeztével a megkezdett folyamatok ne álljanak le. A projekt időszakban számtalan olyan egészségtatosságot, táplálkozást népszerűsítő segédanyagot, kiadványt kívánunk beszerezni, amely a későbbi időszakban is alkalmas lesz a projektben népszerűsített szemléletmód átadására.