Aktív fiatal közösségek fejlesztése – Ifjúsági programok Nógrád megyében

A tervezett nógrád-megyei ifjúsági programsorozatával az Alapítvány célja, hogy segítse a helyi fiatalok társadalmi integrációját közösségi aktivitásuk erősítésével, aktív közreműködést igénylő programokkal, önkéntes tevékenységekkel.

Projekt azonosító: EFOP-1.2.2-15-2016-00160

Támogatás összege: 24 960 310 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt várható befejezésének dátuma: 2020.04.15.

A 2007 óta működő Együtt Európáért Alapítvány egyik legfontosabb feladata országos szervezetként, hogy aktívan közreműködjön a jövő generációjának felnevelésében. Szervezetünk az önkéntesség, az aktív állampolgárság és a környezettudatos magatartásformák népszerűsítése mellett régóta foglalkozik olyan ifjúsági programok szervezésével, fejlesztési módszerek alkalmazásával (informális oktatási segédanyagok készítése), amelyek kifejezetten olyan közösségi kompetenciák fejlesztését hivatottak elősegíteni, amely a bevont fiatalok szűkebb (család, szervezetek, etc.) vagy tágabb (település, állam, etc.) lakókörnyezetükhöz kötődésének erősítését jelenthetik.

Ifjúságkutatási adatok alapján a magyar lakosság közel 18%-a tartozik a 15-29 éves korcsoportba; ez az arány az Észak-magyarországi régióban, így Nógrád megyében is magasabb az országos átlagnál. Ugyanakkor ez a régió Magyarország legkevésbé fejlett régiói közé tartozik, Nógrád megye pedig a régión belül is számos mutatóban – például bruttó átlagkereset, egy főre jutó GDP – az utolsó helyen áll. A megye számos kis lélekszámú települése az itt élő fiatalok számára nem tud szabadidejük megfelelő eltöltéséhez elegendő mennyiségű és minőségű programot, szolgáltatást biztosítani, nem alakulnak ki szoros ifjúsági közösségek, a fiatalok elszigetelődnek szűkebb és tágabb környezetüktől.

Az Együtt Európáért Alapítvány Nógrád megyében különösen erős jelenléttel rendelkezik, hiszen számos helyi településen (Horpács, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Borsosberény, Szátok) van telephelye, ezért a megye fiataljainak ügye különleges fontossággal bír számára. A tervezett Nógrád megyei ifjúsági programsorozatával az Alapítvány célja, hogy segítse a helyi fiatalok társadalmi integrációját közösségi aktivitásuk erősítésével, aktív közreműködést igénylő programokkal, önkéntes tevékenységekkel.

A tervezett programsorozat Nógrád megye 25, összesen közel 30000 lakost számláló települését érinti, három központi helyszínnel (Nagyoroszi, Drégelypalánk és Horpács). A három éves programsorozat közel 30 tervezett elemmel legalább 400 fiatal megszólítását tervezi, legalább 150 önkéntes bevonásával. Az önkéntesség a tervezett projekt egyik legfontosabb eleme, hiszen a közösség érdekében végzett önkéntes tevékenységek erősíti a közösségi összetartást, a társadalmi integrációt, segíti a szolidaritás, a toleranciát, csökkenti az előítéleteket. Az önkéntesség hosszú távú hatásaként a résztvevők a későbbiekben a projekt megvalósításán túl is önérdek nélkül vállalkozhatnak olyan tevékenységekre, melyek közösségeik előremozdítását szolgálják. Az önkéntesek bevonásával megvalósuló programelemek kitérnek a generációk közti együttműködésre (idősek segítése), a szűkebb és tágabb környezet megismerésére, természeti és épített értékeink megőrzésére és védelmére, az egészséges életmódra nevelésre.

A közösségi tér megalkotása szintén a tervezett programsorozat fontos eleme. A tervezett programok fő megvalósítási helyszínéül szolgáló Nagyorosziban és Drégelypalánkon olyan közösségi terek kerülnének kialakításra, melyek a települések és vonzáskörzeteik ifjúsági közösségeinek központjaivá válhatnak. Ezek a közösségi terek nem csak a jelen projektből megvalósuló programelemek helyszínei lennének, hanem a programok szüneteiben és azok lezárása után is a helyi fiatalok rendelkezésére állnának saját kezdeményezéseik megvalósításához, fontos közösségteremtő szerepet töltve be ezzel. A harmadik központi megvalósítási helyszínen, Horpácson az Alapítvány által működtetett gyermek- és ifjúsági tábor pedig a projekt teljes megvalósítási területéről és a határokon túlról is összegyűjtené a fiatalokat többnapos, bentlakásos közösségépítő programok formájában, így egy tágabb terület központi közösségi terévé válna ezeknek a fiataloknak.

A tervezett programsorozat számos szervezett elemet is tartalmaz, melyeket az Alapítvány önállóan vagy külső szolgáltatók által kíván megvalósítani. A tervezett pályaorientációs nagyrendezvények elsődleges célja továbbtanulási és pályaválasztási ismeretek nyújtása, életpályamodellek bemutatása, az ifjúság jövőképének fejlesztése. Állampolgársági és honismereti nagyrendezvényeken a tudatos, aktív állampolgári létre és hazaszeretetre nevelés, a helyi értékek megismerése és megóvása a cél. Határon túli magyar fiatalok részvételével pedig olyan ifjúsági találkozókat tervezünk megvalósítani, ahol a határokon átívelő közösségépítés az elsődleges cél. A kialakított közösségi terek kihasználásával, rendszeres műhelymunkákkal a személyiség- és jövőképfejlesztés, az egészségmegőrzés és prevenció, hely- és honismeret és a környezet védelmének tematikáit járnánk körül. Végül a fiataloknak lehetőséget kívánunk biztosítani országos ifjúsági fesztiválon való részvételre, így közösségeiket a határon belül és azon túl is kiterjeszthetik.

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása