Zöld Forrás 2019 – Az energia értékes! Az energia érdekes!

A projekt címe: Az energia értékes! Az energia érdekes!

A kedvezményezett neve: Együtt Európáért Alapítvány

A projekt megvalósítása során a 3 energiatudatosságra nevelő előadás valósult meg, melynek során a tudatos energiafelhasználásról szereztek átfogó ismeretet a diákok, valamint az egyéni energiafogyasztás is fókuszba került. A Fenntarthatósági kiskönyv, amit a projekt kapcsán szereztünk be, a diákok haza is vihettek, ezzel népszerűsítve a fenntarthatóságot, a megújuló energiaforrásokat és a környezettudatosságot. A témát és az előadásokat figyelemfelhívó plakátok és szórólapok népszerűsítették. Minden, a programban részt vevő gyermek részesült ajándékban, mint a napelemes játékok, vagy Gazdálkodj felelősen! társasjáték, vagy környezetkímélő tisztítószerek. Az előadásokon 73 diák vett részt.


Energiatudatosságra nevelő előadás – 2020.09.14.

A Zöld Forrás – Az energia értékes! Az energia érdekes! című projekt keretében 2020. szeptember 14-én tartottuk előadásunkat 22 fő részvételével.

Projektünk keretében előadást tartottunk, melynek témája az energia felhasználás csökkentése, az energiahatékonyság, valamint a megújuló energiaforrások volt.

Az előadás bevezető részében az előadó megkérte a résztvevőket, hogy mondják el, szerintük mit jelent a környezetvédelem, valamint mondják el, ők mit tesznek otthon és környezetükben az energiahatékonyság érdekében. A fiatalok sok fontos részét említették a témának, például az energiatakarékos izzókról és háztartási berendezésekről, a napelemekről, valamint saját szokásaikról – mint például mindig lekapcsolják a villanyt, kihúzzák a töltőt a konnektorból – is szó esett.

Ezt követően az előadó lejátszott egy rövid videót energiatudatosság témakörében, mely további alapokat adott az előadásnak. Ezután kezdődött meg az interaktív előadás, mely során arra kérte az előadó a résztvevőket, hogy kapcsolódjanak be a beszélgetésbe, illetve bátran tegyék fel kérdéseiket. A fiatalok megtudhatták, milyen területei vannak az energiafelhasználásnak, mely országok és milyen iparágak használják a legtöbb energiát, mit tudnak ők tenni az energiafelhasználásuk csökkentése érdekében. Az előadó elmondta, hogy fontos, hogy mindannyian tegyünk ezért, hiszen csak együtt tudunk nagy eredményeket elérni. Megemlítette a Föld órája nevű kezdeményezést is, mely tulajdonképpen ezt támasztja alá.

A fiatalok élvezték az előadást, végig aktívan részt vettek annak lefolyásában. Az előadó kérdéseire feleltek és ők is feltették kérdéseiket. A csoport végig aktív maradt, jutalmul több ajándékot kaptak.

A solar robotok és a napelemes bogarak működési elve főleg a fiúkat érdekelte, de emellett a Gazdálkodj felelősen! című társasjáték is nagy sikert aratott a diákok körében, amit a későbbiekben is fel tudnak majd használni a gondolkodtató kikapcsolódás érdekében. Az ajándékokon túl mindenki Fenntarthatósági kiskönyvvel tért haza, amivel a diákok otthon is népszerűsíteni tudják az energiahatékonyságot, mert minden korosztály számára hasznos és érdekes információkat tartalmaz.


Energiatudatosságra nevelő előadás – 2020.07.21.

A társadalmat leginkább foglalkoztató témák egyike a klímaváltozás kérdése és annak következményei. A környezeti változások megelőzéséhez az átlagemberek legkönnyebben energiatudatos életmódjukkal tudnak hozzájárulni. A hatékony energiatudatossági nevelést már érdemes gyermekkorban elkezdeni, így projektünk zászlójára is azt a célt tűztük ki, hogy eljuttathassuk fiatalokhoz a közérthető környezettudatos gondolatokat.

Az előadáson a gyerekeknek lehetősége volt játékos, számukra könnyen érthető formában megismerkedni a megújuló energiaforrásokkal, azok felhasználásával, az energiahatékonysággal és az energiatakarékossággal, minderről pedig széleskörű környezeti- és nevelési ismeretekkel bíró szakmai megvalósítótól hallhattak. A foglalkozást az Élményközpont munkatársa vezette, aki nagy tapasztalattal bír a gyermekek energiatudatosságra nevelésében.

Az előadások bár komoly témával foglalkoznak, azonban interaktív mivoltukból fakadóan a gyerekek figyelmét is megragadja. Megszervezésük és a nevelésre szolgáló ismereti anyag összeállítása közben fő szempont volt, hogy a tanulást minél játékosabb formába tudjuk önteni, aminek köszönhetően a résztvevő gyermekek sokkal könnyebben teszik bensővé a hallottakat, valamint aktívabbak lesznek az előadás során, mintha csak passzív befogadók lennének. Ennek meg is lett az eredménye, a jelenlévők érdeklődők voltak, bátran feltették a témával kapcsolatos kérdéseiket, és hozzászólásaikkal gazdagították a rendezvényt, beszámoltak háztartásuk víz- és áramfogyasztási szokásairól.

Az aktív részvételt nem csak a kérdések, válaszok és egyéb hozzászólások formájában kibontakozó dialógus tette lehetővé, hanem a gyerekek energiatudatosságát felmérő quiz kérdések is. Ezekből a gyerekek megtanulták, hogy egy átlagos nap mennyi vizet fogyasztanak el, ezt a számot pedig kontextusba tudták helyezni, elsősorban vízszegénység által sújtott térségek és országok vízhasználati adataival. Ezen túl az energiatakarékossághoz kapcsolódó feladatok is szerepet kaptak az előadáson, ahol a gyerekek játékos formában próbálhatták ki az előadáson hallottakat, például szélforgókon keresztül megismerhették a szélerőművek működésének alapelvét. Az előadás után a résztvevők egy kézműves foglalkozás keretében a résztvevők elkészítettek egy saját erőművet, a tanultak alapján, amit örömmel vittek haza.

A tananyag összeállítása közben is fontos szempont volt, hogy az egyszerre legyen informatív, de mégis egyszerű, könnyen befogadható. Így az olyan egyre inkább aktuális témákat, mint az üvegházhatás, az azokat okozó gázok létrejötte, a napsugárzás föld- és élettani hatásai, vagy akár a szélerőművek működése informatív rajzokkal volt illusztrálva.

Az előadás részeként bemutatták a gyerekeknek a Fenntarthatósági kiskönyvet, amelyből a résztvevők saját példányt is kaptak. A könyv az előadáson megtanultakat foglalta össze a gyerekek számára könnyen érthető nyelvezettel és színes ábrákkal. A résztvevők a kiadvány mellett ajándékokat is kaptak, mint a napelemes bogár, solar játékok, illetve Gazdálkodj felelősen! című társasjátékokat.

Az előadáson gyerekekről készült képek (mint ahogyan ezt telefonon is jeleztük Önök felé) adatvesztés technikai okai miatt elvesztek, ezért az előadást illusztráló képet, az elkészült papír erőmű képét tudjuk mellékelni a jelenléti ív, plakát és a beszámoló mellé.


Energiatudatosságra nevelő tájékoztató előadás – 2019.10.30

A társadalmat leginkább foglalkoztató témák egyike a klímaváltozás kérdése és annak következményei. A környezeti változások megelőzéséhez az átlagemberek legkönnyebben energiatudatos életmódjukkal tudnak hozzájárulni. A hatékony energiatudatossági nevelést már érdemes gyermekkorban elkezdeni, így „Zöld Forrás” projektünk zászlójára is azt a célt tűztük ki, hogy eljuttathassuk fiatalokhoz a közérthető környezettudatos gondolatokat.

Az október 30-i előadáson a diákoknak lehetősége volt játékos, számukra könnyen érthető formában megismerkedni a megújuló energiaforrásokkal, azok felhasználásával, az energiahatékonysággal és az energiatakarékossággal, minderről pedig széleskörű környezeti- és nevelési ismeretekkel bíró szakmai megvalósítótól hallhatnak.

Annak érdekében, hogy a fiatal korosztály számára nehezen befogadható energiatudatosság – energiatakarékosság témakört minél közérthetőbbé tegyük, az előadás strukturája és az azon leadott anyag kapcsán kardinális szempont volt, hogy minél interaktívabb és játékosabb legyen. A gyerekek bevonása nem csak amiatt volt sikeres, mert azok érdeklődve hallgatták a meeghívott szakmai előadót, hanem mert bátran kérdeztek is az érdeklődésüket felkeltő témák kapcsán, valamint saját energiafelhaszánlással kapcsolatos tapasztalataikat is megosztották a jelenlévőkkel. Ezekre a hozzászólásokra az előadó tudott reflektálni és tanácsokat adott a gyerekeknek az energiatakarékosságuk növelése kapcsán.             

Miután a gyerekek feltették kérdéseiket az előadónak megfordultak a szerepek, és az előadó tett fel nekik különböző, az energiatudatossághoz szorosan kapcsolódó quiz kérdéseket. Ezek arra irányultak, hogy a diákok megismerjék a családjuk által elhasznált napi víz- és villamos energia valós mértékét. Ehhez az előadó az átlagos magyarországi adatokat párhuzamba állította vízszegénységtől szenvedő országok ivóvízfogyasztási adataival. Ennek hatására a gyerekek is fel tudják mérni, hogy mennyit is jelent egy akár csak véletlenül nyitva felejtett csap. Ezután megismerkedhettek a szélerőművek működési elvével, melynek szemléltetéséhez egy szélforgót használt az előadó.

Az előadás anyagát színes ábrák, jól értelmezhető és gyermekbarát infografikák, valamint videók tették a diákok által is könnyen befogadhatóvá. A rendezvény lehetőséget adott arra, hogy egy nagyon hasznos tudás alapját sajátíthassák el, melyre a jövőben bátran hagyatkozhatnak. Rendezvényünk zárásaképp minden gyermek egy, az előadáson bemutatott kiadvánnyal távozhatott, melyben az aznap elhangzott legfontosabb tudnivalókat, valamint egyéb érdekességeket találhatnak az energiatakarékos életmóddal kapcsolatban. A kérdőívet legjobban kitöltő 10 gyermek Gazdálkodj felelősen! című társasjátékot kapott, valamint kiosztásra kerültek solar játékok, amelyek segítségével a csoport a későbbiekben tanulmányozni tudja a napelemes technika működését, illetve a csoport ökológiailag lebomló Frosch tisztítószer csomagot is kapott.