Pályázat fenntartható életmód témakörében

Az Együtt Európáért Alapítvány pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás 2011. című pályázati felhívására. A kiírás célja olyan civil célkitűzések megvalósítása, amelyek a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program III. célterületeihez és részcéljaihoz illeszkednek, az azokban kitűzött célok elérését hatékonyan segítik.

Az Alapítvány által tervezett projekt a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése célterületéhez igazodik, fő üzenetei a fenntartható életmód és a hulladék keletkezésének megelőzése. A projekt keretében egy tájékoztatófüzet jelenik meg, célja a fenntartható fejlődés egészének és különböző aspektusainak megismertetése az olvasó célközönséggel, valamint a szelektív szemétgyűjtés és a komposztálás módszereinek ismertetése, hasznosságuk kihangsúlyozása. A kiadvány megjelenéséhez kommunikációs kampány is kapcsolódik.