Pályázat benyújtása a Versenykultúra Központ felhívására

Az Együtt Európáért Alapítvány „Tudatos hitelezés, felelős fogyasztók” címmel pályázott a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának felhívására. A pályázat kiírás célja a versenyjog és a versenypolitika, illetve a piacelmélet, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal és védelmének kérdéseivel foglalkozó magyarországi közélet és tudományos élet mőködésének és fejlődésének elősegítése, azáltal, hogy támogat egyes e téren folytatott programokat, illetve keresletet támaszt azokkal szemben.

Az Alapítvány által tervezett projekt célja, hogy olyan alapvető pénzügyi és jogi ismertekkel ruházzuk fel a fogyasztókat, amelyekkel felelősen tudnak megfelelő döntéseket meghozni fogyasztási hitelek felvétele előtt. Az utóbbi évek gazdasági válsága ugyanis felhívta a figyelmet: egyre nagyobb szükségesség mutatkozik arra, hogy a fogyasztók tájékozottak legyenek, mielőtt valamilyen hitelterméket vesznek igénybe. A pénzügyi ismeretek oktatása a középfokú, de még – üzleti jellegű képzéseket leszámítva – a felsőoktatásban is meglehetősen hiányos. A pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos hiányok pótlása társadalmi szükség, amelyekhez a társadalmi szervezetek segítségé tudnak nyújtani.