Gönyűi Önkéntes Nap – beszámoló

Az Együtt Európáért Alapítvány szervezésében és Gönyű Község Önkormányzata partnerségében 2011. szeptember 16-án pénteken került megrendezésre a „Gönyűi Önkéntes Nap”.

Gyülekező

A rendezvényt megelőző hét elején önkéntesek toborzására került sor: a közoktatási intézményeket (Széchenyi István Általános Iskola, Kék Duna Óvoda) és civil szervezeteket (Gönyűi Polgárőr Egyesület, Gönyűért Egyesület, Horgásztanya Labdarúgó Klub, Gönyűi Nyugdíjas Klub, Honismereti Egylet, Horgász Egyesület, Vöröskereszt Helyi Szervezete, Gönyű SE) személyesen, a község lakosságát pedig szórólapon, plakáton és a község honlapján kerestük meg. 800 db szórólapot juttatunk el a lakásokba, 10 db plakátot pedig buszmegállókba és hirdetőtáblákra helyeztünk el. A visszajelzések alapján megterveztük az útvonalat, így a jelentkezőket be tudtuk osztani az összes utca rendbetételére.

A regisztráció és eligazítás az Általános Iskola udvarán zajlott. Már a meghirdetett kezdő időpont (9.00 óra) előtt megjelent a Polgárőrség 7 önkéntese, akik két utcát teljes hosszában végigjártak. Őket követték a Nyugdíjas Klub és a Honismereti Egylet tagjai (összesen 24 fő) 4 utca rendbetételével. A Kék Duna Óvoda csapata (3 csoport, óvónőkkel együtt 75 fő) a Duna parton és az óvodához közel eső utcák egyes szakaszain jártak, a munka nagy részét viszont az Általános Iskola tanulói és tanárai (141 fővel) végezték, akik a délután folyamán 9 utca szemetével töltötték meg az erre a célra kihelyezett 2 konténert, melyek a nap végén szinte teljesen megteltek. A civil szervezetek részéről a Vöröskereszt helyi szervezetének 5 tagja szintén egy hosszú utcaszakaszt vállalt el a délutáni órákban.

A Polgármesteri Hivatal dolgozói a nagyobb közterületeken fűnyírással, vízelvezető árkok takarításával és a fennmaradó két utca kitakarításával járultak hozzá a rendezvény sikeréhez.

A gönyűi Sakk Szakosztály tagja, Lakatos Attila a nap folyamán fotók készítésével dokumentálta az eseményeket.

Összességében elmondható, hogy a rendezvény rendkívül sikeres volt, a 264 önkéntes összesen kb. 1056 munkaórával járult hozzá a település szépítéséhez. Érezhető volt a résztvevők lelkesedése, akik kivétel nélkül biztosítottak minket arról, hogy a későbbiekben megrendezésre kerülő megmozdulásokon is számíthatunk megjelenésükre.

A Gönyűi Önkéntes Nap megrendezése kettős eredménnyel járt: egyrészt rövid távú célokat elérve megvalósult a település szépítése, az önkéntesek összegyűjtötték a szemetet, kitakarították a vízelvezető árkokat, lenyírták a közterületeken a füvet. Hosszú távú eredménynek tekinthető az önkéntesek szemléletváltozása: a résztvevők megtapasztalták az együtt elvégzett önkéntes munkában rejlő lehetőségeket, hiszen munkájuk által az egész település sokkal szebb lett, illetve az is várható, hogy a résztvevők a jövőben a mindennapokban is sokkal jobban vigyáznak lakóhelyük, településük állapotára (pl.: nem szemetelnek) ezzel mintát nyújtanak azoknak is, akik közvetlenül nem vettek részt az Önkéntes Napon. Megtapasztalták azt is, hogy az önkéntes munka révén milyen nagy eredményeket lehet elérni, így várhatóan a jövőben is fogékonyak lesznek a hasonló önkéntes tevékenységekre.

A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.