“Együtt az integrációért” – Belvárosi innovatív tanoda

Projekt címe: “Együtt az integrációért” – Belvárosi innovatív tanoda

Projekt azonosító: VEKOP-7.3.2-16-2016-00032

Támogatás összege: 29 986 567 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.06.30.

A 2007 óta működő Együtt Európáért Alapítvány egyik legfontosabb feladata országos és mára már nemzetközi szervezetként, hogy aktívan közre működjön a jövő generációjának felnevelésében.

Alapítványunk korábbi, sikeresen működtetett tanodája Gönyű településen volt, amit, most budapesti helyszínen szeretnénk továbbfejleszteni. Célunk, hogy a megszerzett értékes tapasztalatainkat a budapesti hátrányos helyzetű fiatalok körében hasznosíthassuk.

Szervezetünk egy olyan ORSZÁGOS ÉLMÉNY- ÉS DRÁMAPEDAGÓGIAI ALAPOKON NYUGVÓ PROGRAMOT dolgozott ki, amely nem csak kizárólag a kompetenciafejlődésre helyezi a hangsúlyt, hanem a tanoda programok által nyújtott élményre. A legfontosabb, hogy a két év alatt a bevont fiatalokban egy pozitív képzettársítás alakuljon ki, vagyis az átadott matematika, szövegértés, közösségi és egyéb kompetenciákkal kapcsolatban mindig elsősorban a megszerzett élmény legyen az első, ami pozitív ingerként éri őket a későbbiekben. Alapítványunk országos szinten tervezi tanodák működtetését, amelynek kiemelt bázispontja lehetne a budapesti tanoda, ugyanis országos koncepciónkat úgy alakítottuk ki, hogy az EGÉSZ MAGYARORSZÁGRA VONATKOZÓ KÖVETKEZTETÉSEK LEVEZETÉSÉRE ALKALMAS LEGYEN A MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍNEK EGYEDISÉGE ÉS A HELYI CÉLCSOPORTRA SZABOTT JELLEGE MELLETT.

Szakmai vezetőnk Orsósné Tomics Annamária, a TÁMOP-3.3.9/C projekt keretében már vett részt tanoda programban, elvégezte a Tanoda szakmai vezető felkészítése c. kurzust, többéves tapasztalata garancia a sikeres megvalósításra.

Megvalósítási helyszínünk, Budapest VI. és VII. kerülete jelentős számú roma lakossággal bír. A kerületek lakosságának szociális helyzetét a foglalkoztatott nélküli háztartások (43,9%), valamint a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak arányai jelzik (39,5%). Ezek az értékek magasak, meghaladják az országos, a fővárosi és térségi átlagokat. Jelzik a foglalkoztatás, illetve a rendszeres munkajövedelem hiányához (inaktivitás, eltartottság) kapcsolódó családok megélhetési nehézségeit. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 11,9%, amely mérsékelt szegregációra utal városi szinten.

A tanodánk helyszínéül szolgáló, VII. kerületi Nyár utca 28. szám alatti ingatlant szervezetünknél áll rendelkezésre.  A tömegközlekedéssel is rendkívül jól megközelíthető ingatlan több mint 100 nm alapterületével és 3 különálló helyiségével tökéletesen alkalmas tanodai foglalkozások tartására. Az együttműködő iskolákban tanító pedagógusok rendkívül nagy tapasztalattal rendelkeznek problémás tanulók oktatásában. A matematikai, szövegértési feladatokon kívül az idegennyelv oktatását is célul tűzi ki tanodánk, hiszen ezek a gyerekek másképp nem jutnak lehetőséghez, hogy az iskolán kívül idegennyelvi ismereteket szerezzenek. Az info-kommunikációs eszközök használatára mindenképpen lehetőséget kívánunk biztosítani, hiszen ebben a budapesti kerületben még sajnos sok családban nincsenek számítástechnikai eszközök és nincsen internetes előfizetés otthon. Ezeknek a gyerekeknek a külső programok során szervezendő színházlátogatások olyan kulturális jelentőséggel bírnak, amit a családjuk sajnálatos módon anyagi erőforrások híján nem tud részükre biztosítani. A szociális kompetenciák körében tervezett háztartási ismeretek és balkonkertészeti órák olyan élménypedagógiai értéket jelentenek, ami elkísérné a diákokat őket egész életük során és megtanulhatnának takarékosan, jól és egészségesen étkezni.

A tanodánk innovációs értéke az élménypedagógiában rejlik, ezt szolgálja a tanodán kívüli programok, a táborok, a sportrendezvények, a színházlátogatások, az ismert emberek által tartott életút előadások, a drogprevenciós- valamint KRESZ-foglalkozások. Ezek a programok a gyermekek szülei, családjai számára is elérhetőek lesznek. Tanodánk keretein belül alapvető pénzügyi ismeretek átadására is hangsúlyt kívánunk helyezni, hiszen e vulnerábilis célcsoport tájékozottsága az átlagos szintet sem éri el. A Tanoda nem kizárólag a kompetenciafejlődésre helyezi a hangsúlyt, célkitűzésünk egy olyan tanodai légkör kialakítása, ahova a diákok szívesen és maguktól járnak, így a lemorzsolódási arányt mi a minimálisra szeretnénk csökkenteni.

A programba beépített drámapedagógiai foglalkozás, a szerepjáték közösségi részvételre ösztönzi azokat a fiatalokat, akiket a helyi intézményrendszer nem vagy csak részben tud megszólítani. A színjáték „levezeti”, jó útra terelheti azokat az energiákat, amelyeket a figyelem, a nevelés, és a szülői szeretet hiánya gerjeszt. A tervezett állampolgársági ismeretek oktatás pedig tudatos társadalmi részvételre fogja őket sarkalni.

A foglalkozások során étkezést is biztosítunk majd a gyermekek részére.

Erzsébetvárosban napi problémát jelent a drogfogyasztás, ezért tanodánk külön ezzel a témával is igyekszik prevenciós tevékenységet folytatni, szakértő segítségével.