Együtt a remény gyermekeiért – mikrotérségi összefogás a roma integrációért Nyugat-Nógrádban

A mai úgynevezett „Z” GENERÁCIÓ közösségtudata és közösségi motivációja folyamatosan csökken, a tendencia inkább az egyéni „közösségmentes” élet felé mutat. A fiatalok jelentős része csak és kizárólag virtuális közösségi szerepet vállal, ami ugyan egy csoporthoz való tartozás látszatát keltheti, de valójában magányos tevékenység egy számítógép előtt, így azok a szociális kompetenciák, amik valódi közösséget feltételeznek, nem fejlődhetnek ki.

Kedvezményezett neve: Együtt Európáért Alapítvány
Pályázati felhívás neve, kódszáma: EFOP-1.4.4-17 BARI SHEJ – NAGYLÁNY-FÁTĂ MÁRÉ
Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.4-17-2017-00126
Támogatás összege: 29 979 344 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósításának kezdete: 2018.02.08.
Projekt befejezési dátuma: 2020.06.29.

A GYEREK- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKÁVAL FOGLALKOZÓ EGYÜTT EURÓPÁÉRT ALAPÍTVÁNYNAK JELEN PROGRAM KERETÉBEN KITŰZÖTT CÉLJA, EGY OLYAN A KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKAT ELŐTÉRBE HELYEZŐ FOGLALKOZÁS-SOROZAT MAGVALÓSÍTÁSA, AMELY SORÁN A NYUGAT-NÓGRÁDI FIATAL ROMA LÁNYOK OLYAN ÉLMÉNYEKKEL GAZDAGODNAK, AMELYEKNEK KÖSZÖNHETŐEN ÉLETSZEMLÉLETÜK ÉS EZ ÁLTAL ISKOLAI EREDMÉNYESSÉGÜK, MOTIVÁLTSÁGUK NÖVEKSZIK. A foglakozások, szabadidős programok nem felülről szervezett oktatási jellegűek, hanem ÉLMÉNY ALAPÚ PROGRAM jellegűek. Hiszen a fiatalok, különös tekintettel a hátrányos helyzetű fiatalok esetében kizárólag egy alternatív irányból megközelített program, tevékenység szolgálhat látványos eredménnyel, amely jelentős mértékben csökkentené a lemorzsolódás arányát és ezzel a felzárkózást is elősegítené.

A mentorok által végzett nagyfokú támogatás, valamint az élmény- és drámapedagógiai foglalkozásra épülő programjaink és előadásaink, amelyek vélhetően eredményes felzárkózást fognak maguk után vonni, hiszen a hátrányos helyzetű generációs élményközpontú érdeklődésére épülnek. Kiváltképpen veszélyeztetett a fiatal roma lányok helyzete a térségben. Így legfőbb CÉLUNK A PROGRAM KERETÉBEN EZEN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ROMA LÁNYOK ISKOLAELHAGYÁSÁNAK MINÉL NAGYOBB FOKÚ MEGELŐZÉSE.

A különböző szakmai vezető által koordinált programok keretében, olyan csapatépítő és jellemfejlesztő események megvalósulása a cél, amelynek köszönhetően elsősorban a családi környezetben érhető el javulás a programban részt vevők életminőségében. Alapvető állampolgári ismeretek nyújtásával, bűnmegelőzéssel, kapcsolatos programokkal pedig a társadalom életébe való jobb beilleszkedést tudjuk elősegíteni.

Ahhoz, hogy a tanulás, önmaguk fejlesztése valóban pozitív élményt nyújtson a tanulóknak, fontos, hogy valódi, személyes és csoportos sikereket érjenek el. A sikerélményből következő pozitív visszacsatolás komoly motivációs tényezőként hat, növeli a részvételi hajlandóságot és csökkenti a lemorzsolódást. A SIKERÉLMÉNY ELÉRÉSE KRITIKUS JELENTŐSÉGŰ EZEN LÁNYOK HELYZETÉT TEKINTVE, HISZEN ÍGY LÁTHATNAK MÁS LEHETŐSÉGET IS A KORAI ISKOLAELHAGYÁS MELLETT, TOVÁBBÁ TALÁLHATNAK ÚJ CÉLOKAT IS JÖVŐJÜKRE NÉZVE. A településen dolgozó pedagógusok elmondása szerint a célcsoportba tartozó gyerekekben rendkívül magas a szereplési vágy és hajlandóság, szívesen mutatják be tudásukat az iskola és a település kulturális rendezvényein.

A PROGRAMUNK PLUSZ HOZZÁADOTT, INNOVATÍV ÉRTÉKE AZ ÉLMÉNYPEDAGÓGIÁBAN REJLIK, EZT SZOLGÁLJÁK AZ ISKOLÁN KÍVÜLI PROGRAMOK, A TÁBOROK. AZ EGYÜTT EURÓPÁÉRT ALAPÍTVÁNYNÁL A CÉLKITŰZÉSÜNK EGY OLYAN LÉGKÖR KIALAKÍTÁSA, AHOVA A DIÁKOK SZÍVESEN ÉS MAGUKTÓL JÁRNAK, ÍGY A LEMORZSOLÓDÁSI ARÁNYT MI A MINIMÁLISRA SZERETNÉNK CSÖKKENTENI.

A PROJEKTBEN KÖZÖSEN SZÁNDÉKOZUNK DOLGOZNI A DRÉGELYPALÁNKI SZONDI GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLÁVAL, A TERESKEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁVAL, A BELSŐ TŰZ EGYESÜLETTEL VALAMINT A NYUGAT-NÓGRÁD GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATTAL, TOVÁBBÁ BALASSAGYARMATI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGGEL IS A TÉRSÉG HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ROMALÁNYOK FELZÁRKÓZTASÁÉRT. A fenti, több szektort (civil, önkormányzati, egyházi) szektoriális együttműködés remélhetőleg egy sikeres projekt záloga lehet.

A program nagy hangsúlyt fektet az élmény és drámapedagógiai foglalkozások magas szintű lefolytatására. A lemorzsolódás megelőzése mellett célunk az eredményes felzárkózás elérése. Az élmény és drámapedagógia területén a sikerélmények szerzése a legfőbb prioritás. A programok során kiderül a lányok milyen tevékenységekben kiemelkedőek és tudnak eredményesek, lenni a jövőben. Kifejezetten a roma kultúra mélyítése a mentorok és előadok hozzájárulásával, olyan területeken, mint például zene, tánc, színjátszás vagy sport. Ezen eseményekkel is cél, hogy ösztönözzük a lányokat, hogy célokat tűzzenek ki és érjék is el őket. A drámapedagógiai hangsúlyos szerepe okán reményeink szerint olyan nélkülözhetetlen változások következnek be, mint például a megértés szintjének módosulása, fejlődése, attitűdváltás az érzelmi, megismerési tapasztalatok hatására, pozitív változás a szociális viselkedésben, kooperációs készségben, a nyelvi és egyéb kommunikációs tapasztalatok fejlődése, mások szükségleteinek és szándékának fel- és elismerése.


Időpont: 2019. április 17.

Program: Sport, kulturális és egyéb aktív szabadidős tevékenység

Húsvétra készülődünk

A foglalkozáson megbeszéltük az ünnep eredetét és a hozzájuk kapcsolódó népszokásokat. Megemlítettünk hat népszokást, ebből hármat jártunk körbe alaposabban. A köszöntést a locsolást és a tojásfestést. A foglalkozáson készítettünk tojásból készült vendégváró finomságokat, és díszítettünk tojásokat. A foglalkozáson mindenki aktívan vett részt, jól éreztük magunkat.


Időpont: 2019. szeptember 18.

Program: Sport, kulturális és egyéb aktív szabadidős tevékenység

Roma népi eledelek, pörkölt és bodag

A Tereskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségével tudtuk megvalósítani ezt a programunkat. A húst és az alapanyagokat ők bocsátották rendelkezésünkre. A Tereskei Önkormányzat segítségével katlant és katlanházat is kaptunk. A lányok a konyhában bemutathatták nekünk, otthon hogyan készítik a hagyományos roma kenyeret, a bodagot. Néhányan a hagyományos változatot megbolondították egy kis fűszerrel. Az elkészült remeket azonban nem csak mi fogyasztottuk el, hanem az iskola minden gyermekének jutott a finomságból, sőt, még a délután érkező vendégeinket is meg tudtuk kínálni a finomságokból.


Időpont: 2019. május 13-17

Program: Tábor

Az 5 napos táborban olyan szociális és tárgyi kompetenciák fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt, amelyek segítenek az iskolába való integrációban és a helyes családmodell, életvezetési kép kialakításában, bemutattuk nekik a női szerepeket és a felelősségi köröket.


Időpont: 2020. február 13.

Program: Természetbeni támogatás

Felvilágosító könyvek átadása


Időpont: 2020. május 19.

Program: Természetbeni támogatás

Tisztasági csomagok átadása