Helyben-Rendben! 2030 – Humán-fejlesztési műhelybeszélgetés Sümegen

Az Együtt Európáért Alapítvány és Sümeg Város Önkormányzata által szervezett fórum a térségi és helyi humán fejlesztési lehetőségeket, elsősorban a fiatalok helyben boldogulásának témakörét helyezte előtérbe.

A fórumon Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter köszöntőbeszédet mondott.

 A szakmai fórum a 2022. szeptember 30-án megrendezésre került Marcal-völgy fejlesztési lehetőségei szakmai konferencia folytatása, amely a térségi és helyi humán fejlesztési lehetőségeket, elsősorban a fiatalok helyben boldogulásának témakörét helyezi előtérbe. A program alapgondolatát az Együtt Európáért Alapítvány Helyben-Rendben! 2030 című stratégiai programterve adta, amely egyfajta akciótervként megoldási javaslatokat kínál a fiatalok helyben boldogulásának az elősegítésére, valamint a fiatal munkaerő integrációjára a helyi gazdaságba. Az akcióterv előzményeként az  Együtt Európáért Alapítvány egyházi és civil konzorciumi partnereivel és Kárpát-medencei stratégiai partnereivel azt vizsgálta, hogy a fiatal generáció („Z” generáció) belső vándorlásának (kis településről nagyvárosba, városból fővárosi agglomerációba, külföldre) mi lehet a motivációja. 

A több projekttevékenységet átfogó kutatás közel 8000 Kárpát-medencei fiatal, valamint 1000 humán szolgáltatásban dolgozó szakember megkérdezésével zajlott. Az előzményprojektek konklúziójaként megállapítása került az, hogy a helyben maradást erősítő információkat, a jövő gazdasági folyamatait stratégiai alapon és megfelelő kommunikációs csatornákon adjuk át, akkor az befolyásolhatja a generáció migrációját, a nemzetgazdaságot és a családpolitikát, valamint az, hogy az elvándorlásnak már nem elsősorban gazdasági, megélhetési gyökere van, hanem olyan, amely a közösségi élet hiányához köthető.

A szakmai fórumon bemutatásra kerültek azok a fejlesztési ötleteket, elképzelések, amelyek segíthetik a fiatal munkaerő helyben tartását, a helyi gazdaság közösségi és humán alapú fellendítését, úgy, hogy az illeszthető legyen a következő fejlesztéspolitikai időszak alapvető célkitűzéseihez.

A fórumot Végh László, Sümeg város polgármestere nyitotta meg, aki kiemelte az identitás és a közösségteremtés prioritását a helyben boldogulás vonatkozásában.

NAVRACSICS TIBOR területfejlesztési miniszter beszédében kitért arra, hogy fontos, hogy újra divatba jöjjön egy térség, település. Elmondás szerint fontos, hogy

„Olyan egyéniségei legyenek a helyi közösségnek, akik át tudják ültetni a közösség iránti szeretetet”

RÁCZ ZSÓFIA, miniszteri biztos kifejltette, hogy minden olyan tevékenység kapcsán, amely fiatalokat szólít meg és a fiatalok elképzelését, szándékait kívánja fontos a generáció aktív bevonása.

Ezt követően ERDŐS SZABOLCS az Alapítvány alapítója bemutatta a Helyben, Rendben 2030 program társadalmi bázisát.

HÉJJA GÁBOR, szakmai vezető röviden prezentálta a Helyben, Rendben program során kidolgozott és összegyűjtött humán fejlesztési ötleteket, lehetőségeket és azok lehetséges eredményeit.

Ezt követően BODOR NORBERT, stratégiai tanácsadó a tevékenységek fejlesztéspolitikai illeszkedéséről beszélt majd a résztvevő települési és térségi humán szakemberek mondták el véleményüket, tapasztalatukat a térség humán fejlesztési irányairól, a fiatalok helyben boldogulásának a lehetőségeiről.

A ZÓNA TV bejátszása az eseményről

A fórum célja az volt, hogy Sümeg város és a térség megfelelő tervvel és a fiatalok megszólítására alkalmas üzenetekkel rendelkezzen a jövő tekintetében, ezeket a tevékenységeket pedig  fejlesztéspolitikalag támogatható módon sikerüljön megfogalmazni.

 A fórumon elhangzott többek között új közösségi terek létrehozására és tartalommal való megtöltésére vonatkozó elképzelés, saját városmarketing tevékenység erősítése, a helyi civil szervezetek támogatására és fiatalítására vonatkozó elképzelések, valamint egy települési, térségi identitást erősítő podcast csatorna elindításának az ötlete is.

Ezek a tevékenységek, ötletek egyenként is de együtt főleg alkalmasak az identitás erősítésére, a helyben maradás lehetőségének a felvázolására, valamint a fiatal munkaerő integrációjára a helyi gazdaságba, ami hosszú távon jelentősen erősíti a térség gazdasági és társadalmi potenciálját.

Fotó: Dr. Navracsics Tibor közösségi oldala

Videó: Zóna TV