Alapítványi projektek

Támogatást nyert “Együtt a fenntartható életmódért” című projektünk

Az Együtt Európáért Alapítvány a Közép-Magyarországi Operatív Programban nyert pályázatot a fenntartható életmódot ösztönző kampányok megvalósítására. A projekt egyik rövid távú célja a környezetbarát, alacsony energiaigényű közlekedési módok közül a kerékpározás népszerűsítése (az óvodás és általános iskolás korosztály körében), és a környezettudatos szabadidőtöltés támogatása. Ezen kívül cél a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, valamint a csapvíz fogyasztásának ösztönzése a PET palackok mennyiségének csökkentése érdekében. Mindezekkel legfontosabb hosszú távú célunk a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése, a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának fejlesztése, a kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése, és a fenntarthatóság értékrendjének tudatosítása az emberekben.
A projekt helyszíne a Közép-magyarországi Régió, azon belül is Budapest, illetve annak 4 szomszédos kerülete (a 7., 14., 16., és 17. kerületek), valamint Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata. A projektet az Alapítvány – a célcsoportok minél hatékonyabb elérése érdekében – az érintett önkormányzatokkal szoros együttműködésben valósítja meg.
A projekt három fő témájában (kerékpáros közlekedés, szelektív hulladékgyűjtés és csapvízfogyasztás) sor kerül fenntarthatósági tematikájú rendezvényekre (Bringa Rally, Bringázz a suliba, fenntarthatósági tesztek), óvodai rajzpályázatra valamint kommunikációs kampányokra (plakátkampány, PR-cikksorozat, rádióinterjúk, Facebook kampány).

További hírek, információk: itt.

2012. január 30.

—————————————————————————————-

Konzorciumi pályázat környezettudatosság témakörében

Nagyszentjános Község Önkormányzata és az Együtt Európáért Alapítvány konzorciumban pályázatot nyújtott be a Nyugat-Duntántúli Regionális Operatív Program Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért című pályázati felhívására. A “Környezettudatosság erősítése és a zajterhelés csökkentése Nagyszentjánoson közterület környezetbarát megújításával” című projektben az Együtt Európáért Alapítvány a környezetvédelemmel és a fenntarthatósággal kapcsolatos programsorozat megvalósításával vesz részt.

2011. október 31.

————————————————————————————————————————————

Pályázat fogyasztóvédelmi témában

Az Együtt Európáért Alapítvány pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági Minisztérium „Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása” című nyílt pályázat „C” Fogyasztóvédelmi oktatás kategóriájában (FV-I-11-C).

A kiírás célja a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása annak érekében, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel a fogyasztóvédelmet széles társadalmi alapokra helyezzék, kialakítsák és erősítsék a tudatos fogyasztói magatartást.

A pályázatban megfogalmazott projekt célja, hogy egy olyan átfogó, komplex, de egyben kötetlen és közérthető fogyasztóvédelmi képzést nyújtsunk a családok számára, amely minden generáció számára tartogat hasznosítható ismereteket és az adott életszakaszok legfontosabb problémáira igyekszik válaszokat adni.

2011. október 18.

—————————————————————————————-

Gönyűi Önkéntes Nap – beszámoló

Az Együtt Európáért Alapítvány szervezésében és Gönyű Község Önkormányzata partnerségében 2011. szeptember 16-án pénteken került megrendezésre a „Gönyűi Önkéntes Nap”.

Gyülekező

A rendezvényt megelőző hét elején önkéntesek toborzására került sor: a közoktatási intézményeket (Széchenyi István Általános Iskola, Kék Duna Óvoda) és civil szervezeteket (Gönyűi Polgárőr Egyesület, Gönyűért Egyesület, Horgásztanya Labdarúgó Klub, Gönyűi Nyugdíjas Klub, Honismereti Egylet, Horgász Egyesület, Vöröskereszt Helyi Szervezete, Gönyű SE) személyesen, a község lakosságát pedig szórólapon, plakáton és a község honlapján kerestük meg. 800 db szórólapot juttatunk el a lakásokba, 10 db plakátot pedig buszmegállókba és hirdetőtáblákra helyeztünk el. A visszajelzések alapján megterveztük az útvonalat, így a jelentkezőket be tudtuk osztani az összes utca rendbetételére.

A regisztráció és eligazítás az Általános Iskola udvarán zajlott. Már a meghirdetett kezdő időpont (9.00 óra) előtt megjelent a Polgárőrség 7 önkéntese, akik két utcát teljes hosszában végigjártak. Őket követték a Nyugdíjas Klub és a Honismereti Egylet tagjai (összesen 24 fő) 4 utca rendbetételével. A Kék Duna Óvoda csapata (3 csoport, óvónőkkel együtt 75 fő) a Duna parton és az óvodához közel eső utcák egyes szakaszain jártak, a munka nagy részét viszont az Általános Iskola tanulói és tanárai (141 fővel) végezték, akik a délután folyamán 9 utca szemetével töltötték meg az erre a célra kihelyezett 2 konténert, melyek a nap végén szinte teljesen megteltek. A civil szervezetek részéről a Vöröskereszt helyi szervezetének 5 tagja szintén egy hosszú utcaszakaszt vállalt el a délutáni órákban.

A Polgármesteri Hivatal dolgozói a nagyobb közterületeken fűnyírással, vízelvezető árkok takarításával és a fennmaradó két utca kitakarításával járultak hozzá a rendezvény sikeréhez.

A gönyűi Sakk Szakosztály tagja, Lakatos Attila a nap folyamán fotók készítésével dokumentálta az eseményeket.

Összességében elmondható, hogy a rendezvény rendkívül sikeres volt, a 264 önkéntes összesen kb. 1056 munkaórával járult hozzá a település szépítéséhez. Érezhető volt a résztvevők lelkesedése, akik kivétel nélkül biztosítottak minket arról, hogy a későbbiekben megrendezésre kerülő megmozdulásokon is számíthatunk megjelenésükre.

A Gönyűi Önkéntes Nap megrendezése kettős eredménnyel járt: egyrészt rövid távú célokat elérve megvalósult a település szépítése, az önkéntesek összegyűjtötték a szemetet, kitakarították a vízelvezető árkokat, lenyírták a közterületeken a füvet. Hosszú távú eredménynek tekinthető az önkéntesek szemléletváltozása: a résztvevők megtapasztalták az együtt elvégzett önkéntes munkában rejlő lehetőségeket, hiszen munkájuk által az egész település sokkal szebb lett, illetve az is várható, hogy a résztvevők a jövőben a mindennapokban is sokkal jobban vigyáznak lakóhelyük, településük állapotára (pl.: nem szemetelnek) ezzel mintát nyújtanak azoknak is, akik közvetlenül nem vettek részt az Önkéntes Napon. Megtapasztalták azt is, hogy az önkéntes munka révén milyen nagy eredményeket lehet elérni, így várhatóan a jövőben is fogékonyak lesznek a hasonló önkéntes tevékenységekre.

A program a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával valósult meg.

2011. szeptember 20.

—————————————————————————————————-

Pályázat benyújtása a Versenykultúra Központ felhívására

Az Együtt Európáért Alapítvány „Tudatos hitelezés, felelős fogyasztók” címmel pályázott a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának felhívására. A pályázat kiírás célja a versenyjog és a versenypolitika, illetve a piacelmélet, valamint a tudatos fogyasztói döntéshozatal és védelmének kérdéseivel foglalkozó magyarországi közélet és tudományos élet mőködésének és fejlődésének elősegítése, azáltal, hogy támogat egyes e téren folytatott programokat, illetve keresletet támaszt azokkal szemben.

Az Alapítvány által tervezett projekt célja, hogy olyan alapvető pénzügyi és jogi ismertekkel ruházzuk fel a fogyasztókat, amelyekkel felelősen tudnak megfelelő döntéseket meghozni fogyasztási hitelek felvétele előtt. Az utóbbi évek gazdasági válsága ugyanis felhívta a figyelmet: egyre nagyobb szükségesség mutatkozik arra, hogy a fogyasztók tájékozottak legyenek, mielőtt valamilyen hitelterméket vesznek igénybe. A pénzügyi ismeretek oktatása a középfokú, de még – üzleti jellegű képzéseket leszámítva – a felsőoktatásban is meglehetősen hiányos. A pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos hiányok pótlása társadalmi szükség, amelyekhez a társadalmi szervezetek segítségé tudnak nyújtani.

2011. szeptember 1.

———————————————————————————

Pályázat fenntartható életmód témakörében

Az Együtt Európáért Alapítvány pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás 2011. című pályázati felhívására. A kiírás célja olyan civil célkitűzések megvalósítása, amelyek a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program III. célterületeihez és részcéljaihoz illeszkednek, az azokban kitűzött célok elérését hatékonyan segítik.

Az Alapítvány által tervezett projekt a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése célterületéhez igazodik, fő üzenetei a fenntartható életmód és a hulladék keletkezésének megelőzése. A projekt keretében egy tájékoztatófüzet jelenik meg, célja a fenntartható fejlődés egészének és különböző aspektusainak megismertetése az olvasó célközönséggel, valamint a szelektív szemétgyűjtés és a komposztálás módszereinek ismertetése, hasznosságuk kihangsúlyozása. A kiadvány megjelenéséhez kommunikációs kampány is kapcsolódik.

2011. augusztus 24.

———————————————————————–

Pályázat turisztikai támogatásra

Az Együtt Európáért Alapítvány pályázatot nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzésére megjelentetett pályázati kiírásra. A felhívás célja a helyi turisztikai szolgáltatások bővítése és minőségének fejlesztése révén a települések vendégfogadó-képességének és egyéni arculatának erősítése, valamint a turisztikai vállalkozások, szolgáltatók együttműködésének támogatása.

A pályázat támogatása esetén Horpács községben akadálymentesített, megújuló energiát hasznosító gyermek- és ifjúsági szállás épül fel (Európa Ifjúsági Ház). A tervek szerint a látogatók számos turisztikai látványosságot tekinthetnek meg (pl. Mikszáth Emlékmúzeum, Szontagh Kúria, Drégely vára, Palóc mesterségek napja, dejtári tájház, Duna-Ipoly Nemzeti Park, Bánki tó), valamint hagyományos tevékenységek (pl. kézműves foglalkozások) kerülnek bemutatásra.

2011. augusztus 1.

—————————————————————————————————————–

Az Együtt Európáért Alapítvány működésének támogatása

A Nemzeti Civil Alapprogram Közép-magyarországi Regionális Kollégiuma támogatásban részesítette az Együtt Európáért Alapítvány “Közép-magyarországi civil szervezetek működésének támogatása” (NCA-KM-11) című felhívásra benyújtott pályázatát.

A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás, amely a projekteket és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, és a szervezet cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült kiadásokhoz történő támogatást jelenti.

2011. június 23.

———————————————————————————————————–

Az önkéntesség fejlesztése Gönyű Községben (mintaprojekt)

A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma támogatásban részesítette az Együtt Európáért Alapítvány “Az önkéntesség fejlesztése Gönyű Községben” című pályázatát, amelyet “Az Önkéntesség Európai Évéhez kötődően az önkéntesség fejlesztését szolgáló pályázati programok támogatása” (NCA-CIV-11-A) felhívásra nyújtott be.

A projekt célja a magyar társadalomban az önkéntes tevékenység társadalmi megbecsültségének emelése, az önkéntes tevékenységre történő ösztönzés, valamint a helyi társadalom fejlesztését célzó önkéntes akciók/programok megvalósítása a helyi közösségből érkező önkéntesek bevonásával.

2011. június 23.

———————————————————————————————————————

Vidékfejlesztés az információs társadalomban

Az Együtt Európáért Alapítvány szakmai támogatásával az E-Government Alapítvány megjelentette Erdős Szabolcs Vidékfejlesztés az információs társadalomban című kiadványát (Bp. 2011., ISBN 978-963-9753-25-9). A kiadvány az E-Government Tanulmányok XXXVII. kötete, amely a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal NTP TARIPAR3 projekt támogatásával készült.

A könyv a videékfejlesztés egy viszonylag új aspektusát kívánja az olvasókkal megismertetni: a vidékfejlesztési célok megvalósításának egyedi “eszközeit”, az egyes támogatási intézkedéseket, a tágabb értelemben vett fejlesztéspolitikai/állami tervezési célrendszerbe helyezve ismerteti, különös tekintettek kezelve benne az információs társadalmat és elvárásait.

2011. május 11.

————————————————————————————————-

Újabb pályázat az NCA-hoz

Az Együtt Európáért Alapítvány pályázatot nyújtott be az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának “Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának és kiadásának támogatása” (NCA-CIV-11-C) című felhívására. A projekt célja egy tanulmánykötet megjelentetése, amely a fenntartható fejlődés egészének és különböző aspektusainak megismertetését segíti.

2011. március 10.

—————————————————————————————-

„Együtt a kulturális sokszínűségért”

Az Együtt Európáért Alapítvány pályázatot nyújtott be a Külügyminisztérium “A magyar EU-elnökség prioritásaihoz kapcsolódó programok megvalósítása” (KüM-2011-1) című felhívására.

A projekt célja bemutatni az EU kulturális sokszínűségét hazánkon keresztül, illetve feloldani azokat a sztereotípiákat, amelyek napjaink bevándorlói, valamint a török kiűzését követően letelepedett hazai kisebbségi népcsoportok éltek/élnek meg a maguk korában.

2011. február 14.

——————————————————————————————————————

NCA pályázatok benyújtása

Az Együtt Európáért Alapítvány két pályázatot nyújtott be a Nemzeti Civil Alapprogramhoz.

A Közép-magyarországi Regionális Kollégium “Közép-magyarországi civil szervezetek működésének támogatása” (NCA-KM-11) című felhívásánák célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás, amely a szervezetek cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült kiadásokhoz nyújtott támogatás formájában valósul meg.

A Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma által “Az Önkéntesség Európai Évéhez kötődően az önkéntesség fejlesztését szolgáló pályázati programok támogatása” (NCA-CIV-11-A) címmel megjelentetett felhívás a helyi társadalom fejlesztését célzó önkéntes akciók/programok megvalósítását szolgálja a helyi közösségből érkező önkéntesek bevonásával. Ehhez az Együtt Európáért Alapítvány Gönyű Községben tervezett önkéntes mintaprogram megvalósításával kíván hozzájárulni.

2011. február 10.

——————————————————————————————————————

Külügyminisztériumi pályázat

Az Együtt Európáért Alapítvány pályázatot nyújtott be a Külügyminisztéirum “Civil szervezetek működési költségeihez nyújtható vissza nem térítendő támogatások igénybevételére” (KüM-2010-2) című pályázai felhívásárára. A projekt célja az európai eszme kutatása és népszerűsítése, ezen belül is a regionális együttműködési formák jövője az EU-n belül.

2010. november 30.

———————————————————————————————————-

A fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok

Az Együtt Európáért Alapítvány pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség “A fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok” (KMOP-2010-3.3.4/A) című pályázati felhívására.

A projekt célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével. A pályázat konkrét célja a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése, a környezeti tanácsadók módszertani kultúrájának korszerűsítése, és a fenntarthatóság nem formális tanulási helyzeteinek ösztönzése.

A projekt megvalósítása érdekében az Együtt Európáért Alapítvány együttműködési megállapodásokat kötött Budapest VII., XIV., XVI. és XVII. kerületek Önkormányzataiaval.

2010. november 10.

—————————————————————————————————————-